PINAR ÇEVİKAYAK YELMİ KONUŞUYOR

22 ARALIK 2015 19:00 – 21:00

İstanbul'un Sesleri

İstanbul’un Sesleri projesi, Pınar Çevikayak Yelmi’nin Koç Üniversitesi’nde yaptığı doktora araştırması kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma, günlük alışkanlıkların şehrin dokusu içindeki yerlerini incelemekte ve şehir ru-tinlerine işitsel bir perspektiften yaklaşmaktadır. Şehir sesleri konusunda farkındalığı ve toplum bilincini artırmayı amaçlayan projede, İstanbul’un her gün duyduğumuz seslerinin deneyimleneceği bir sergiye de yer veriliyor.

İşitsel değerler, pek farkında olmasak da günlük hayatımızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçalarıdır. Somut olmayan kültürel miras açısından ise eşsiz bir öneme sahiptir. Kayıt altına alınmayan veya arşivlenmeyen sesler, ne yazık ki yok olup gitmektedir. Özellikle de İstanbul gibi dinamik bir şehrin yaşayışı, dolayısıyla da sesleri hızla değişmektedir. Bu nedenle şehre ait karakteristik seslerin korunması, kültürel hafızanın ve kültürel kimliğin sürdürülebilirliği açısından önemli ve gereklidir.

İstanbul’un Sesleri projesi kapsamında, günümüz İstanbul’unun sembolik sesleri yapılan anket ve röportajlar doğrultusunda belirlendi ve gerçeğe en yakın işitsel deneyim sağlayacak teknik donanımla kaydedildi. Kaydedilen bütün sesler Koç Üniversitesi kütüphanesinde oluşturulan bir dijital koleksiyon ile herkesin erişimine açıldı.

Proje, Ocak ayında Koç Üniversitesi ANAMED bünyesinde açılacak olan ser-gide sunulacaktır. Ayrıca, sergi kapsamında, İstanbul’daki korunmaya değer bulunan tüm seslerin paylaşılabileceği, ziyaretçilerin ve ilgilenen herkesin katkıda bulunabilecekleri interaktif bir platform geliştirildi. Bu platformun ser-giden önce açılması hedeflenmektedir. Bu sayede, ilgili katılımcıların paylaşacakları sesler de sergide yer alacaktır.

Söyleşide hem projenin detayları anlatılacak hem de bu platformun açılışı ve tanıtımı yapılacaktır. Kültürel seslerin öneminin vurgulanacağı bu söyleşide, şehir kültürü işitsel deneyimler üzerinden tartışılacaktır.

Projenin websites: soundscapeofistanbul.ku.edu.tr
İstanbul’un Sesleri Koleksiyonu: digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/SOI

DEVAMINI OKU