ATÖLYE

13 AĞUSTOS 2016 12:00
14 AĞUSTOS 2016 18:00

Sistem Hatası

Bilgi Fetişi Bir Dünyada Yaşamak

Sarp Sözdinler ve Erman Yılmaz

Atölye çalışması 24 katılımcı ile sınırlı. Lütfen postamanifold@gmail.com adresine yazarak katılımınızı teyit ediniz ve çalışmaya bilgisayarınızla geliniz.
Katılım ücretsiz. Kahve ve bisküvi servisi olacak.

Sarp Sözdinler ve Erman Yılmaz tarafından yürütülecek atölye, Sang Mun tasarımı ZXX yazıtipini referans alıyor ve tipografinin, kişisel bir savunma aracına dönüşebilirliğini ve olası araçların kamusallaşma potansiyelini sorguluyor. Katılımcılar, güvenlik politikaları ve yöntemleri hakkında farkındalık artırmak için, optik karakter taramasına takılmayan ve tarama sonucunda herhangi bir yazınsal içeriğe ulaşılmasını engelleyen yazı karakteri sistemleri tasarlayacak.

Aşırı bilgi yüklemesiyle çevrelenmiş ve bilgi akışının devlet istihbarat ağları tarafından titizlikle kontrolünün yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Devlet eliyle yürütülen kontrol mekanizmaları, kamuya yönelik herhangi bir bilgilendirme olmadan, birçok bireysel mahremiyet alanını ihlal etme serbestisini de beraberinde getiriyor ve kendinde gördüğü bu sanal hakkı, düzenli olarak suistimale uğratabileceği bir yönteme dönüştürüyor. Çevrimiçi mecrada kişisel temsiller yaratılırken, bu temsillerin oluşumuna katkıda bulunan her türden görsel, işitsel ve yazınsal içerik, yerel ve evrensel ölçekteki siyasi gündemlerin ışığında oluşturulmuş devlet politikalarını kılıf belleyerek birçok yasal ve yasadışı taramaya tabi tutuluyor. Seri taramaların sonucunda bir araya getirilen verilerin kaydı, bir yasa-içi profil havuzuna dönüşüyor. Bu koşulların ışığında, halihazırda kaygan bir zeminde duran “özgür toplum” düşüncesi, iyice atıl bir noktaya itilmeye mahkum bırakılıyor.

Bu kapsamda uygulanan politikaların şiddeti her geçen gün artış göstermekte. Yakın geçmişteki örneklerden NSA sunuşlu Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) protokolünden, Google’ın geliştirdiği Project Glass’e kadar uzanan projeler bütünü, kamuya gösterdikleri yüzlerin ötesinde, bireylerin çevrimiçi ve çevrimdışı gözetimi ilkesi üzerinden her türden gizlilik imkânını defetmekte. Siber-uzayın militarize edilmesiyle artışa geçen fiziksel, ruhsal ve teknolojik kuşatmanın en eski ve yaygın araçlarından biri ise internet genelinde kullanımı yaygınlaşmış ve kişisel bilgisayarlarımızda bulundurduğumuz Acrobat Reader ve benzeri masaüstü uygulamalara kadar sıçramış Optical Character Recognition (OCR) ve Textual Recognition teknolojileri. Bu sistemlerin kullanımı üzerinden ise imajların içinde gömülü halde bulunan her türden yazınsal içeriği, dijital metine çevirmek ve bunların depolamasını yapmak mümkün.

Atölye çalışmasıyla amaçlanan şeylerden ilki, bahsi geçen sözde güvenlik politikaları ve yöntemleri hakkında farkındalık yaratmak olacak. Bu sorunlardan hareketle, OCR taramasına takılmaması hedeflenerek tasarlanacak, tarama sonucunda sistemin aklını karıştırarak hiçbir yazınsal içeriğe ulaşamamasını sağlayacak yazı sistemleri önermek ise bir sonraki aşama. İki yıl süren NSA analistliği tecrübesinden sonra tasarımcılığa geçiş yapan Sang Mun’ın ZXX isimli yazı[karakteri] sistemini referans noktası alacak olan atölye çalışması, “Tipografiyi, bir kişisel savunma aracı olarak kullanmak mümkün müdür?” ve “Bu sistemlerin ölçeğini genişletmek ve yaygın bir kamusal kullanım biçimine dönüştürmek hangi adımlarla mümkün olur?” sorularına odaklanacak.

DEVAMINI OKU

BAŞKA YERLERDE